close
تبلیغات در اینترنت
آموزش Tekla Structure /اورجینال
loading...

آی ام سی بانک

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته فنی مهندسی فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا،خصیصه های بارز،کاربری آسان،ویراستارهای نرم افزار،معرفی قسمتهای مهم، سوئیچ ها و تنظیمات مربوط به Snap،مرتب سازی پنجره ها،نوار ابزار اصلی، نوار ابزار استاندارد، نوار ابزار View،نوار ابزارPoints،نوار ابزار XSteel برای ساخت قطعات فلزی، نوار ابزار بتون یا Concrete،نوار ابزارDetailingیا جزئیات،نوار ابزار Loads یا بارها،نوار ابزار Tools،نوار ابزارکامپوننتها. فصل 2 ) تعیین نقاط،Snap Zone،Snap…

آموزش Tekla Structure /اورجینال

 آموزش Tekla Structure /اورجینال

دسته نرم افزار آموزشی زیردسته فنی مهندسی

فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا،خصیصه های بارز،کاربری آسان،ویراستارهای نرم افزار،معرفی قسمتهای

مهم، سوئیچ ها و تنظیمات مربوط به Snap،مرتب سازی پنجره ها،نوار ابزار اصلی، نوار ابزار استاندارد، نوار ابزار View،نوار ابزارPoints،نوار ابزار XSteel برای

ساخت قطعات فلزی، نوار ابزار بتون یا Concrete،نوار ابزارDetailingیا جزئیات،نوار ابزار Loads یا بارها،نوار ابزار Tools،نوار ابزارکامپوننتها.

فصل 2 ) تعیین نقاط،Snap Zone،Snap Switches، ازکارانداختن سوئیچ Snap، کادرSnap Settings،روش انتخاب اشیاء،کاربردکلیدهای انتخاب،ساخت

یک شیء، تصحیح یک شیء یا چند شیء .فصل3 ) آغازمدل سازی، باز کردن مدل،ایجاد یک مدل جدید،تنظیمات پروژه،تعریف فضای کاری وانتقال پلان،

ذخیره مدل وخروج ازبرنامه،ذخیره سازی اتوماتیک، شبکه خطوط راهنما یا Grids،مشخصاتGridsیا شبکه خطوط راهنما،Lables یا برچسب ها،انشعاب خطوط

(Line Extensions)،ایجاد Gridها به دو روش دستی و خودکار،تصحیح و حذف شبکه خطوط ،نماها یا View،نمای صفحه ای ViewPlane،نمای صفحه ای اولیه،

مختصات صفحه نما، انواع نماها،جابه جایView Plane.

فصل 4 ) انواع نما، نمایان سازی یاRepresentation،فرم سیمی،سایه دار، مخفی،سه بعدی، رنگهای تیره،فرم Orthogonalیا عمودی،زوایه دید،

چرخش،عمق نما، معرفی نمای شبکه ای و نحوه ایجاد آنها، پیشوند نامی برای نماها،View Properties ،ساخت واصلاح نماها،نمایان سازی اشیاء ومدلها،

فیلتر کردن اشیاء، بروز رسانی صفحه نمایش،تشکیل نقاط،مشخصات نقاط،فاز وشناسه،ساخت نقاط ،خطوط ودوایر سازنده.

فصل 5 ) قطعات تشکیل دهنده سازه،ساخت قطعات اصلی،ساخت یک تیر فلزی،ساخت ستون فلزی،نحوه ساخت تیرخمیده،نحوه ساخت یک تیرمرکب

فلزی،ساخت وتغییرات بر یک مقطع دوبل فلزی،نحوه ساخت ورق فلزی،نحوه ساخت یک تیر بتنی،نحوه ساخت یک ستون بتنی،نحوه ساخت یک

تیر مرکب بتنی،نحوه ساخت یک دال بتنی ،نحوه ساخت شالوده منفرد،نحوه ساخت یک شالوده نواری،مشخصات قطعات،مشخصات نام قطعه(Name)،

مشخصه پوشش نهایی (Finish)،مشخصه کلاس قطعه،مشخصه پروفیل قطعه،پروفیلهای استاندارد،پروفیلهای پارامتری،پروفیلهای تعریفی به واسطه

کاربران یا User،Defined Profiles،طرز انتخاب پروفیلها،مشخصه (Material)یا مواد، اسامی مستعار وجزئیات(Aliases)،مشخصات تعریف شده

توسط کاربر، اندازه گذاری،شبکه های آرماتور بندی، کابل های پیش تنیده ، گروه آرماتور خمیده یا دایروی.

فصل6 ) موقعیت قطعه در مدل،نقطه مرجع قطعه یا عضو،خط مرجع قطعه یا عضو،Handlesیا گیره ها،موقعیت روی صفحه کار،عمق یا Depth،

چرخش قطعه یا Rotation،موقعیت قائم یا Vertical Position، موقعیت افقی Horizontal Position،جابجاسازی انتها با End Offset،

ترازها یا Levels،خمیدگی یا Bending،صفحه(Plane)،واحدهای ساخت واسمبلیها،اسمبلیهای فولادی،واحدهای ساخت بتنی،قطعه اصلی

وقطعات ثانویه،بررسی محتوی یک اسمبلی(واحد ساخت)، کار با واحدهای ساخت،اضافه کردن قطعه،حذف کردن قطعه،منفصل کردن اجزای یک واحد

ساخت،شماره گذاری قطعات،تعریف شماره های برای استفاده در قطعات، رویهم افتادگی سری ها یا Overlapping،عوامل موثر در شماره گذاری،

مشخصات دیگر موثر در شماره گذاری، شماره گذاری واحدهای ساخت واسمبلیها، فرمانهای مربوط به ساختن قطعات فلزی، دستورات مربوط به

ساختن قطعات بتنی. مدلسازی پی ها _ پی های منفرد ، پی های 2700*2700، سیلوها ، ساخت سیلوها ،ساخت تیر ها ، کپی نمودن تیر ها به

تراز های بالاتر، مهاربندها ، ساخت مهاربند ها ،کپی کردن و mirror نمودن تیر ها ، دال ها ، ایجاد دال های مجوف ، کپی دال های مجوف.

فصل 7 ) جزییات اجرایی، پیچها،مشخص کردن اسمبلی بوسیله متغیر نوع پیچ، فهرست پیچها، ساخت یک گروه پیچ، صفحه کار، عضوهای پیچ شده،

نقطه شروع گروه پیچها، ساختن یک گروه پیچ با تغییر دادن گروه پیچ موجود،ساختن سوراخها،ساختن سوراخهای گرد و شیاری،ساختن سوراخهای

بزرگتر از اندازه،آرایش گروه پیچها،ساختن یک پیچ منفرد،مشخصات پیچ،طول پیچ،موقعیت گروه پیچها،جایجا سازی (Offset)،جوشها، ساختن

اسمبلیها با استفاده از جوشهای قابل مشاهده در نماها،ساختن جوشها،مشخصات جوش،خط مشخصات وپیکان،سمت پیکان وسمت دیگر، اندازه،

نوع،آماده سازی جوش وزاویه شیار،منحنی نوع پر کردن جوش،پرداخت نهایی،طول، گام جوش،سطح مسیر و RFT،گوشه/دورتادور،کارگاه/سایت،

Position،بخیه، مشخصه های تعریف شده توسط کاربر،انواع جوش،موقعیت جوش، آماده سازی جوش.

فصل 8 ) ایجاد پله کان فولادی ، ایجاد پله کان با خصوصیات پیش فرض ، تنظیم موقعیت پله ، تنظیم پله ها و تیر های فلزی ، چرخاندن پله ها ،

تنظیم پله کان بر اساس پله ها و ایجاد پاگردها ، تنظیم دماغه ی پله ، حذف نبشی و تنظیم موقعیت پیچ ها ، ایجاد پایه های نرده ، تنظیم موقعیت

و ارتفاع پایه ، اندازه و نوع پروفیل پایه.

فصل 9 ) تنظیم دقیق شکل قطعه، پخ،صفحه تنظیم، برش ها، دستور Line Cut(برش خطی)،دستور Polygon Cut(برش چند ضلعی)،

دستور Part Cut(برش قطعه ای)، تغییر دادن شکل یک چند ضلعی (Polygon Shape)،قابلیت کشیدن ورها کردن.

فصل 10 ) تنظیمات وابزارها،بررسی مدل، فرمانهای بزرگنمایی توسط ماوس،ماوس چرخ دار، استفاده از کلیدها، بزرگنمایی در مرکز،ضریب بزرگنمایی

ساختن یک پنجره بزرگنمایی،جایجا کردن مدل در پنجره نمایش، حرکت کردن، دستورCenter by Cursor،پن (Pan)،چرخاندن مدل،نمای سه بعدی،

روش استفاده از صفحه کلید، نمای سیمی ، چرخش اتوماتیک،غیر فعال کردن چرخش،پرواز بروی مدل،کپی کردن وجابجایی اشیاء،محدودیتها،

کپی کردن/فرمان Copy،جابجا کردن/فرمان Move، قابلیت کشیدن ورها کردن، تنظیمات ،واحدها واعشارها،بروز رسانی،اطلاعات ورودی وخروجی،

توابع مدلسازی ، فهرستها،تنظیمات بی تاثیر،نشان گذاری توان ، واحدهای انگلیسی، نشان گذاری کسری و تنظیمات ماوس واشاره گر.

فصل 11 ) کلید های ربایش، فازها، کارکردن با فاز، مشخصات اضافی، انتخابها،رنگها تنظیمات عمومی، Snap Grid،Beep،شماره گذاری تنظیمات

شماره گذاری، قطعات جدید ، قطعات تغییر یافته،اجرای شماره گذاری مدل،تاثیر Pop/Marks برروی شماره گذاری، توقف شماره گذاری،

شماره گذاری مدل، ابزارها،ربایش عددی، ربایش متعامد، ردگیری، نقاط مرجع موقت، مثالهای ربایش،نمایش دقیق خطوط(دستور Exact Lines)،

نمایش خطوط پنهان(دستور Hide Lines)، مخفی کردن قطعات نمایش جزء ترکیبی (دستور Show Component)،نمایش اسمبلی (دستور Show Assembly)،

دسته بندی کردن ،اضافه کردن قطعات به یک دسته بندی،حذف کردن قطعات از یک دسته بندی موجود، مرجع فرمانهای مربوط به تنظیمات وابزارها.

فصل 12 ) مدیریت نقشه ها ، تولید نقشه ها با آرایش کلی ( GA) ، ساخت اجزاء نقشه ، ساخت فایل های DXF , DWG ، ذخیره نمودن و فریز نمودن

نقشه ها ، ساختار های شبکه ای در نقشه ها ، تغییر رنگ نقشه ها ، اصلاح خطوط نقشه ، پنهان نمودن یا نمایش اجزاء نقشه ،تولید گزارش از نقشه ها،

پرینت گرفتن از نقشه ها ، ویژگی های گوناگون در نقشه ها ، هاشور ها ، امتداد دادن یا قطع نمودن خطوط ، نمایش بازشوها و شیارها در نقشه ،

اضافه کردن پیشوند و پسوند به متن خطوط اندازه ، پنهان نمودن مقادیر اندازه ها ، نمایش واضح تر مقادیر عددی بزرگ .

مشخصات:نسخه : 16

نوع لوح فشرده : DVDتعداد لوح فشرده : 1 عددمدت زمان آموزش : 14 ساعتسبک آموزش : اینتراکتیونرم افزار : دارد

مجوز:4552-3287

فروشنده: باران شاپ

قیمت: 7,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستانفروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - نیزار - yasfa.ir

http://darneyzar.yasfa.ir/post/269

24 مارس 2015 ... اگر دوستان هموطن و بینندگان در پی خرید فروش سی دی آموزش Tekla Structure / اورجینال هستید. فروشگاه آموزشی ما کالای فروش سی دی آموزش Tekla ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - فوتبالیستها

http://milevskiy.fablogs.ir/post/884

18 مارس 2015 ... شما به صفحه اختصاصی فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال وارد شده اید.شما با فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال در شغل یا رشته ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - پلی تک

http://politech.fablogs.ir/post/1691

14 مارس 2015 ... شما در جستجوی پکیج فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال هستید؟ ما بهترین بسته آموزشی فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال را ;...

خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال

http://shktuba.fcblog.ir/post2760.php

1 روز پیش ... با سپاس از حضور مشتریان گرامی شما در صفحه اختصاصی [ خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال ] هستید.برای خرید { خرید اینترنتی ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - آزین آسا

http://azinasa.namablog.ir/post2358.php

23 مارس 2015 ... به بزرگترین پایگاه آموزشی ایران خوش آمدید ایامتان خوش باد,این فروشگاه با دارا بودن بیش از صد هزار نوع محصول که کالای فروش سی دی آموزش Tekla ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - پاتاگونیا

http://patagoonia.namablog.ir/post133.php

18 مارس 2015 ... با عرض سلام و آرزوی بهترینها .اگر به دنبال مجموعه فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال هستید،ما برترین پکیج فروش سی دی آموزش Tekla ;...

خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال - باران فراز

http://baranfraz.avazblog.com/post/439

2 روز پیش ... با عرض سلام و آرزوی بهترینها .اگر به دنبال مجموعه خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال هستید،ما برترین پکیج خرید اینترنتی آموزش ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال | مهران کالا

http://mehrankala.zgig.ir/matlab/فروش-سی-دی-آموزش-tekla-structure-اورجینال/

22 مارس 2015 ... و اکنون خدمتتان رسیدیم با بهترین پکیج فروش سی دی آموزش Tekla Structure / اورجینال .با مرور کردن این مجموعه { فروش سی دی آموزش Tekla Structure ;...

خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال - صفحه اول - آواکس بلاگ

http://kambzweb.avaxblog.com/post/2859

2 روز پیش ... شما در جستجوی پکیج ( خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال ) هستید؟ ما بهترین بسته آموزشی " خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure ;...

ارکیده - فروش اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا

http://orkide.cloudsite.ir/فروش-اینترنتی-آموزش-tekla-structure-اورجینال-مارک/

23 فوریه 2015 ... همکاران عزیز و گرانقدر ما جهت رفاه حال شما عزیزان کالای فروش اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا در این مجموعه تهیه نموده اند, ;...

خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا - گل انار - boldfa.

http://golenaar.boldfa.com/post/465

3 مارس 2015 ... شما به صفحه اختصاصی خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا وارد شده اید.با آرزوی سلامت و بهروزی برای شما هموطنان گرانقدر.

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - راه آفتابی - FRblog

http://aftabiroad.frblog.ir/post/470

17 مارس 2015 ... با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال وارد شده اید.برای خرید روی دکمه خرید پستی ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال | روز کالا

http://ruzkala.vvs.ir/newfa/فروش-سی-دی-آموزش-tekla-structure-اورجینال/

بسته ( فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال ) تکمیل کننده مهارتهای لازم شما برای رسیدن به موفقیت خواهد بود . این فروشگاه با ارائه بهترین ( فروش سی دی ;...

خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا - گرگ بلاگ

http://formatazad.gorgblog.ir/post/62

آرزوی لحظاتی پر از موفقیت و شادی را برای شما داریم . پس از کوششهای پیوسته همکاران ما در ایران مارکت مجموعه خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا ;...

ارکیده - خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا

http://orkide.cloudsite.ir/خریدبسته-آموزش-tekla-structure-اورجینال-مارکت-فا/

23 فوریه 2015 ... همکاران عزیز و گرانقدر ما جهت رفاه حال شما عزیزان کالای خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا در این مجموعه تهیه نموده اند, بنابرین اگر ;...

آموزش Tekla Structures 19 - فیلم آموزشی 17 ساعت + نرم افزار ( اورجینال)

http://icivil.ir/shop/product/70/آموزش_Tekla_Structures

رای دوستانی که درمورد این نرم افزار اطلاعاتی ندارند باید بگویم که نرم افزاری عالی برای مهندسین عمران و سازه می باشد که با مدل کردن ۳بعدی از انها قادر به انالیز و طراحی ;...

خرید پکیج آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا - توتیا

http://tootiyar.broozblog.ir/post/1769

همکاران ما در ایران مارکت برای رساندن محصول خرید پکیج آموزش Tekla Structure / اورجینال-مارکت فا فکر نوینی اندیشیده اند که موجب اطمینان خاطر شما عزیزان خواهد شد.

خرید پکیج آموزش کامل Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا - توتیا

http://tootiyar.broozblog.ir/post/1743

همکاران ما در ایران مارکت برای رساندن محصول خرید پکیج آموزش کامل Tekla Structure / اورجینال-مارکت فا فکر نوینی اندیشیده اند که موجب اطمینان خاطر شما عزیزان خواهد ;...

خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا | علم آموز

http://semicup.atlasyar.ir/2015/02/خریدبسته-آموزش-tekla-structure-اورجینال-مارکت-فا/

20 فوریه 2015 ... ما مفتخریم که رضایت مشتری سرمایه ماست , این فروشگاه با عرضه محصول خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا سعی نموده است تا ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - فروشگاه اینترنتی داون لاود

http://downloud.ir/catalog/webresults/14444/

همکاران عزیز و گرانقدر ما جهت رفاه حال شما عزیزان کالای خریدبسته آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا در این مجموعه تهیه نموده اند, بنابرین اگر شما بیننده گرامی .

خرید سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال-بهترینها

http://arghavnb.blogsazan.com/post1264.php

با آرزوی لحظاتی سراسر موفقیت .شما به پست تخصصی خرید سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال-بهترینها وارد شده اید ما بهترین و جدیدترین آموزش را در زمینه خرید ;...

سفارش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا | مستر فان

http://masterfun.servicefars.ir/pid/سفارش-سی-دی-آموزش-tekla-structure-اورجینال-مارکت-فا/

ضمن آرزوی ساعاتی خوش برای هموطنان عزیز.شما به صفحه ویژه سفارش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال-مارکت فا وارد شده اید.پکیج سفارش سی دی آموزش Tekla ;...

آموزش نرم افزار تکلا استراکچر|خرید آموزش فارسی Tekla Structure ...

http://postchi24.com/product/خرید-آموزش-فارسی-Tekla-Structure

آموزش نرم افزار تکلا استراکچر|خرید آموزش فارسی Tekla Structure. آموزش نرم افزار تکلا ... وضعیت کالا : آکبند و اورجینال شرکت تولید کننده. نوع پرداخت این محصول ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - خانه

http://www.mihanclix.com/detail.php?vendors=31130290

آموزش Tekla Structure /اورجینال. دسته نرم افزار آموزشی زیردسته فنی مهندسی. فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا،خصیصه ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال

http://flashbux.ir/detail.php?vendors=31130327

آموزش Tekla Structure /اورجینال. دسته نرم افزار آموزشی زیردسته فنی مهندسی. فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا،خصیصه ;...

آموزش فارسی Tekla Structure به همراه نرم افزار(اورجینال) | Iran Best ...

http://www.best-iran.com/a-12196-آموزش-فارسی-Tekla-Structure-به-همراه/

خرید « آموزش فارسی Tekla Structure به همراه نرم افزار(اورجینال) » از طريق آموزش ایکـس . استیل طراحی وساخت مدلهای ساختمانی مباحت آموزشی Edge CAM آشنایی با ;...

راهنمای نصب tekla structure - آرپین

http://www.arpin.ir/show.php?q=راهنمای+نصب+tekla+structure

خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال 8.5 10 آموزش نرم افزار X. Steel Tekla Structure 16 مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان به همراه نرم ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال

http://hoopital.hamiblog.ir/post9.php

عکس محصول. آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure /اورجینال. 9,000 تومان, خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - خرید اینترنتی

http://www.parsebuy.ir/آموزش-tekla-structure-اورجینال/

7 ژوئن 2013 ... آموزش Tekla Structure /اورجینال. کاملترتین پکیج اموزشی آموزش Tekla Structure. Link: آموزش Tekla Structure /اورجینال ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - تینا مارکت - زیگما وب

http://zigmawebs.forblog.in/post8.php

عکس محصول. آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش کامل Tekla Structure + نرم افزار . 7,000 تومان, خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال ;...

فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - پاییزان فرانت

http://payizanfr.atlasblog.ir/vote2725-3.php

29 مارس 2015 ... با سلام حضور هموطنان عزیز.شما به صفحه اختصاصی فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال وارد شده اید.شما با فروش سی دی آموزش Tekla ;...

آموزش کامل Tekla Structure /اورجینال

http://yahooshop.zarringostar.com/post194.php

آموزش کامل Tekla Structure /اورجینال - عرضه محصولات آموزشی.

خريد سي دي آموزش گيتارپاپ /اورجينال- وطن شاپ - روزهاي باراني

http://ruzayba.kavirblog.com/post-753531.html

-خريد اينترنتي آموزش تصويري مفاهيم ترموديناميك و مكانيك آماري يك - اورجينال - خريد اينترنتي ... -خريد اينترنتي آموزش Tekla Structure /اورجينال -خريد اينترنتي ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال -

http://www.rayanak.com/item.php?id=122919

اورجینال structure tekla. ... آموزش نرم افزار X.Steel Tekla Structure 16مقدماتی تا پیشرفتهمحصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزارشامل 1 دی وی دیآموزش جامع نرم افزار ;...

خرید پستی آموزش XSTEEL طراحی و ساخت مدل های ساختمانی-اورجینال

http://xte9.niazemruz.ir/

نرم افزار Tekla Structures در بخش فلزی ابزاری قدرتمند برای استفاده مهندسان ساز و تهیه کنندگان نقشه های اجرایی و سازندگان سازه های فلزی است که به دلایل زیر خود را ;...

مجموعه آموزش Tekla Structure /اورجینال - مینو مارکت - رفر آی تی

http://refritct.wapha.ir/post/2410

19 سپتامبر 2014 ... گروه آموزشی ایران مارکت با دارا بودن انواع پکیجهای آموزشی از جمله _ مجموعه آموزش Tekla Structure /اورجینال - مینو مارکت _ شما را در رسیدن به اهدافتان ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - فروشگاه آنلاین همیشه بهار

http://www.bahar247.com/detail/141310/آموزش-Tekla-Structure-/اورجینال.cgi

فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا، خصیصه های بارز،کاربری آسان،ویراستارهای نرم افزار،معرفی قسمتهای مهم، سوئیچ ها و ;...

آموزش Tekla Structure - سیندربای

http://sinderbay.iran.sc/post/6

روش خرید: برای خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار ;...

پاورپوینت آموزش نرم افزار TEKLA STRUCTURE XSTEEL

http://www.nezam-mr.ir/post/50

امکان کار گروهی روی یک پروژه در یک زمان برای…, پاورپوینت آموزش نرم افزار TEKLA STRUCTURE XSTEEL,اخبار و تازه ها و قوانین نظام مهندسی ، دنیای مهندسی.

آموزش Tekla Structure /اورجینال - lovelyicon - ساخت وبلاگ

http://lovelyicon.abarblog.ir/post/2/آموزش+Tekla+Structure+/اورجینال.html

عکس محصول. آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure /اورجینال. 9,000 تومان, خرید آموزش Tekla Structure /اورجینال ;...

آموزش Tekla Structure اورجینال شرکت مهندسی بهکام

http://ripoey.akpen.ir/

فروش آموزش X.Steel Tekla Structure 16 ایکس استیل تکلا استراکچر اورجینال. شامل 1 دی وی دی برای مهندسین عمران خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - موتور جستجوی فروشگاههای اینترنتی

http://www.kalaiabi.com/آموزش-tekla-structure-اورجینال/

فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا، خصیصه های بارز،کاربری آسان،ویراستارهای نرم افزار،معرفی قسمتهای مهم، سوئیچ ها و ;...

آموزش Tekla Structure /اورجینال - فروشگاه بزرگ اینترنتی

http://www.astiakco.ir/detail/154708/-آموزش-Tekla-Structure-/اورجینال.cgi

نام محصول: آموزش Tekla Structure /اورجینال قیمت: 69,000 ... فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا،خصیصه های بارز،کاربری ;...

آموزش جامع تعمیر کمک فنرها , پلوس پژو 206 / اورجینال

http://noo93.rozblog.com/post/170

آموزش جامع تعمیر کمک فنرها , پلوس پژو 206 / اورجینال دسته نرم افزار آموزشی ... آموزش جامع و کاربردی تعمیرات موبایل · آموزش Tekla Structure /اورجینال · آموزش کامل ;...

مرجع کامل آموزش Tekla Structure /اورجینال – تینا مارکت | ماندانا لرن

http://mandanalrn.xzn.ir/education/مرجع-کامل-آموزش-tekla-structure-اورجینال-تینا-مارک/

به بزرگترین پایگاه آموزشی ایران خوش آمدید ایامتان خوش باد,این فروشگاه با دارا بودن بیش از صد هزار نوع محصول که کالای مرجع کامل آموزش Tekla Structure /اورجینال ;...

خرید سی دی آموزش کامل تصویری کلارینت (Clarinet) به صورت - سرخابی

http://sorkhabyl.10r.ir/post/385

خرید اینترنتی آموزش جامع مکانیک و تعمیرات خودرو - اورجینال - خرید اینترنتی مراحل کاشت ... خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال - خرید اینترنتی آموزش ;...

آموزش رویت استراکچر pdf

http://irquqt.rapin.ir/

فروش آموزش X.Steel Tekla Structure 16 ایکس استیل تکلا استراکچر اورجینال · فروش آموزش X.Steel Tekla Structure 16 ایکس استیل تکلا استراکچر اورجینال.

آموزش نرم افزارهاي تخصصي - فروشگاه کامپیوتر سپیدار

http://3pidar.ir/دسته-81113-آموزش-نرم-افزارهاي-تخصصي?bz=fs

آموزش Circuit Pilot-اورجینال-هجده پروژه عملی با مدار فرمان به همراه سورس تمامی پروژه ها- ... آموزش Tekla Structure-اورجینال-آموزش گام به گام با انجام پروژه اجرایی سازه ;...

سفارش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال – تینا مارکت | آموزشی

http://educations.tinaeduc.com/2014/10/سفارش-سی-دی-آموزش-tekla-structure-اورجینال-تینا-مار/

12 ا کتبر 2014 ... مشتریان دنیای مجازی که دنبال ( سفارش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال – تینا مارکت ) به فروشگاه خودتان خوش آمدید .لوح فشرده سفارش سی دی ;...

آموزش نرم افزار tekla xsteel 14 - بهترین های نت

http://khublink.ir/t-آموزش نرم افزار tekla xsteel 14/

پاورپوینت آموزش نرم افزار tekla structure xsteel - محاسبه و. آموزش نرم افزار tekla ... مجموعه نرم افزارهای مهندسی عمران(اورجینال) - فروشگاه اینترنتی. آموزش نرم افزار ;...

آموزش نرم افزار minitab 16 pdf

http://tepymt.hapin.ir/

خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال 8.5 10 آموزش نرم افزار X. Steel Tekla Structure 16 مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان به ... ادامه مطلب ;...

خرید پستی آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال ...

http://guilani.ir/post.php?post=1360

آموزش X-Steel Tekla Structure 16 - محصول اورجینال. قیمت : 10,300 تومان ... آموزش تعمیرات جزء به جزء کلیه محصولات پارس خودرو-اورجینال-. قیمت : 16,000 تومان.

نرم افزار tekla structure چی هست؟ و چی کار میکنه؟ - مای سیویل

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-نرم-افزار-tekla-structure-چی-هست؟-و-چی-کار-میکنه؟

آموزش tekla xsteel » ... قابلیت های کلیدی این نرم افزار Tekla Structures: ... و نسخه ی اورجینال این نرم افزار رو باید به دلار بخرید که البته به دلیل ;...

آموزش فارسی Tekla Structure به همراه نرم افزار(اورجینال) | خرید پستی

http://www.patogh90.com/chat/a-88545-آموزش-فارسی-Tekla-Structure-به-همراه/

روش خرید: برای خرید آموزش فارسی Tekla Structure به همراه نرم افزار(اورجینال)، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را ;...

خرید پستی لان ود یتایل ونقشه های معماری وعمران به همراه نرم افزار طراحی ...

http://sl4frotel.sakkou.ir/

اورجینال " ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد ... خرید آموزش Tekla Structure ES 16 مجهز به متد آموزشی اینتراکتیو » حاوی ;...

آموزش نصب tekla structures 16 0 ویندوز 7 - دی نت

http://www.dinet.ir/show.php?q=آموزش+نصب+tekla+structures+16+0+ویندوز+7

Tekla Structures XSteel 15 آموزش تصویری ایکس استیل اورجینال آموزش ایکس استیل Orginal آموزش XSTEEL طراحی و ساخت مدل های ساختمانی آموزش XSTEEL طراحی و ;...

خرید سی دی آموزش تعمیر لپ تاب اورجینال - شب کویر - نهربلاگ

http://shbkavir.nahrblog.com/Post/330

خرید سی دی آموزش جامع و کامل سفره آرایی و میوه آرایی اورجینال- برتر شاپ (11); خرید سی دی آموزش ساخت ودیزاین ماکت .... فروش سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال

نرم افزار های آموزشی فنی مهندسی - دفتر فنی مهندسی ایده پرداز

http://idehpardaz.ir/نرم-افزار-های-آموزشی-فنی-مهندسی/

15 فوریه 2014 ... آموزش Tekla Structure /اورجینال · آموزش Tekla Structure /اورجینال ..... خرید آموزش X. Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال · شامل 1 دی وی دی.

آموزش Tekla Structure /اورجینال - فروشگاه اینترنتی آی تی کالا

http://www.it-kala.ir/detail/141310/آموزش-Tekla-Structure-/اورجینال.cgi

فصل 1 ) مفاهیم ابتدایی XSteel،مدل سه بعدی،Updateکردن نقشه های در دست اجرا، خصیصه های بارز،کاربری آسان،ویراستارهای نرم افزار،معرفی قسمتهای مهم، سوئیچ ها و ;...

کرک کردن tekla structure - گلد فان

http://goldfun.ir/p/کرک-کردن-tekla-structure

خرید آموزش Tekla Structure ES 16 مجهز به متد آموزشی اینتراکتیو 187 حاوی 14ساعت ... خلاصه : آموزش Tekla Structure /اورجینال فصل 1 مفاهیم ابتدایی XSteelمدل سه ;...

خاوران شاپ

http://www.khavaranshop.com/

آموزش زبان انگلیسی با متد رزتا استون ورژن 3 با تفاوتهای فراوان با ورژن قبلی . قیمت: 115,000 ریال ... آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure / ;...

خرید آموزش تکلا استرکچر(ایکس استیل) Tekla Structure به همراه نرم ...

http://postalshopping.ir/خرید-آموزش-تکلا-استرکچرایکس-استیل-tekla-structure/

آموزش تکلا استرکچر(ایکس استیل) Tekla Structure به همراه نرم افزار(اورجینال) محصول دیگری از این فروشگاه می باشد که شما مشتری عزیز می توانید ابتدا سفارش خود ;...

حماب

http://www.hamab.ir/index.cgi

آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure /اورجینال. قیمت: 70,000 ... آموزش جامع و کاربردی دوربین های مداربسته اورجینال. آموزش جامع و کاربردی دوربین های ;...

خرید پستی آموزش فارسی تعمیر خودرو زانتیا - اورجینال

http://loxabzar.ir/post.php?post=2528

روش خرید: برای خرید " آموزش فارسی تعمیر خودرو زانتیا - اورجینال " ، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل ... خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال.

خريد سي دي پكيج طلايي قويترين نرم افزار نت نويسي/اورجينال ...

http://avijefun.blognegin.com/post-274278.html

خريد اينترنتي آموزش جامع نرم افزار Carrier hap 4.5()/اورجينال - خريد اينترنتي خريد سي دي مجموعه آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجينال

دانلود رایگان آموزش گیتار پاپ مبتدی pdf تصویری برای اندروید | نت ...

http://www.maleknet.ir/دانلود-رایگان-آموزش-گیتار-پاپ-مبتدی-pdf-ت/

20 فوریه 2015 ... آموزش گیتار پاپ با تدریس استاد صابر طرح زاده دانلود آموزش گيتار پاپ .... آموزش XSteel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال آموزش جامع تصویری ;...

Tekla Structures 20 + Collection - فروشگاه گردو

http://gerdoo.net/shop/item/223

تکلا استراکچر 20 + کالکشن نرم‌افزار Tekla Structure یکی از قویترین نرم‌افزارهای طراحی…

آموزش جامع و کاربردی دوربین های مداربسته اورجینال - بیتاکالا: مرکز ...

http://www.bitakala.ir/detail/211890/آموزش-جامع-و-کاربردی-دوربین-های-مداربسته-اورجینال.cgi

ساختار و عملکرد لنز مشخصه های ... معرفی ، مشخصات و ساختار انواع کابل های تصویر ، شبکه ، برق و فیبر نوری ، نحوه استفاده از آنها ... آموزش Tekla Structure /اورجینال.

نحوه ساخت مدال سیمی - دیمونا

http://dimona.ir/results?q=نحوه+ساخت+مدال+سیمی

20 ساعت قبل ... آموزش تصویری ساخت مدل گوشواره آویزی گل . ... آموزش تصویری ساخت مدال سیمی، برای درست کردن مدال سیمی . .... آموزش Tekla Structure /اورجینال .

ژئو دریا

http://geodarya.limooblog.com/

برچسب ها : خرید سی دی آموزش تصویری تعمیر مادربورد بصورت کامل ...اورجینال, .... فروش سی دی خرید سی دی مجموعه آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال

فروشگاه اینترنتی آپامارکت

http://www.apamarket.com/

آموزش ساخت اسکلت بندی شخصیت ها در 3Ds Max موسوم به Rigging. آموزش ساخت اسکلت بندی ... آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure /اورجینال.

X Steel Tekla Structure 16 اورجینال - مرکز خرید اینترنتی آرپینا

http://www.arpina.ir/search.php?s=+X+Steel+Tekla+Structure+16+اورجینال

[Imc:Pic1] آموزش نرم افزار X.Steel Tekla Structure 16 مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان به همراه ... مجموعه آموزشی شامل عناوین زیر می باشد: فصل 1 ) مفاهیم ;...

خرید سی دی فیلم آموزشی سفرا آرایی و میوه ارایی و آموزش کاشت انواع ...

http://bahar93.maax.ir/abuy/582

11 آوريل 2014 ... خرید سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال – ملی شاپ → ... آموزش تصویری سفره آرایی و میوه ارایی اورجینال+آموزش تزیین سفره هفت سین

فروشگاه بزرگ اینترنتی دالی

http://www.dalli.ir/index.cgi

آموزش طراحی حرکات بدن شخصیت های انیمیشن هنگام هل دادن اجسام در Maya. آموزش طراحی حرکات بدن شخصیت ... آموزش Tekla Structure /اورجینال. آموزش Tekla Structure / ;...

shop drawing - Tekla structure (Xsteel)

http://shopdrawing.blogfa.com/cat-4.aspx

shop drawing - Tekla structure (Xsteel) - وبلاگ تخصصی شاپ دراوینگ ُShop Drawing ... اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نرم افزار Tekla Structures (XSteel) در سطوح مختلف نموده است . ..... نسخه اورجینال این نرم افزار دارای قابلیت آنالیز نیز می باشد.

آموزش نرم افزار Tekla Structures در مشهد - ای پیشرو

http://epishro.ir/education/computer-training/6391-mashhad-khorasan-razavi

9 نوامبر 2014 ... آموزش نرم افزار Tekla Structures در مشهد. دوره آموزش تکلا جمعه ها (10 جلسه و هر جلسه 3 ساعت) مدرس: قدیمی 10 سال سابقه در زمینه شاپ دراوینگ تلفن: ;...

کارن پروجکت

http://karenproj.loxblog.com/

خرید اینترنتی آموزش ساختار معماری -اورجینال به همراه نرم افزار oracle-برترین ها - خرید اینترنتی آموزش پریماورا ..... خرید اینترنتی آموزش Tekla Structure /اورجینال

خرید پستی آموزش تصویری درس معادلات دیفرانسیل - فارسی,,:اورجینال

http://www.mayaweb.ir/detail.php?post=2600

خرید آموزش X-Steel Tekla Structure 16 - محصول اورجینال. آموزش نرم افزار X.Steel Tekla Structure 16 مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت بهکامان به همراه نرم افزار شامل ;...

خرید پستی آموزش تصویری درس معادلات دیفرانسیل - فارسی:اورجینال

http://www.mayaweb.ir/detail.php?post=2595

آموزش کاملا فارسی به صورت مالتی مدیا آموزش به صورت مفهومی همراه با حل تمرین و مثال های گوناگون کیفیت ..... خرید آموزش X-Steel Tekla Structure 16 - محصول اورجینال.

خرید پستی آموزش اتوکد تمامی نگارش ها...,اورجینال

http://www.mayaweb.ir/detail.php?post=2619

... ها قابلیت استفاده را دارد . مجموعه آموزشی بسیار مفید برای علاقه مندان به نقشه. .... خرید آموزش X-Steel Tekla Structure 16 - محصول اورجینال. آموزش نرم افزار X.Steel ;...

ازمون تکنیک های حرفه ای بدمینتون - درباره ی ما

http://duzlu.ir/news/257c7b0a5ff40d52c74fbb8d6603ebc6_0/

اصل - خرید اینترنتی سی دی آموزش نرم افزار نقشه کشی حرفه ای / اورجینال - خرید .... سی دی آموزش Tekla Structure /اورجینال - خرید اینترنتی آموزش SDR Map /اورجینال ;...

بیش از9000تصویر رویایی برای دسکتاپ و طراحان-اورجینال

http://ezsfvb.vitagahi.ir/

خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال ... فیلم آموزش تنظیم موتور پراید کاربراتوری و انژکتوری / اورجینال آموزش تنظیم موتور پراید / اورجینال ;...

نرم افزار عمران -آموزش تكلا استراكچر-آموزش Tekla Structure+نرم ...

http://farsiec.parsfa.com/post-397218.html

نرم افزار عمران -آموزش تكلا استراكچر-آموزش Tekla Structure+نرم افزارTekla .... اين محصول اورجينال شركت توليد كننده مي باشد كه شامل بسته بندي زيبا وشيك است .

خرید سی دی آموزش ویندوز ۷ /اورجینال - Blogtez

http://mahinsoft.blogtez.com/post2.php

خرید سی دی آموزش ویندوز ۷ /اورجینال - ... فروش سی دی خرید سی دی مجموعه آموزش X. Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال; امتیاز : 0 | نظر شما : 1 2 3 4 5 6

خرید پستی آموزش جامع اتوکد 2013 سه بعدی,اورجینال

http://re8kermanmotor.irvasete.ir/

روش خرید: برای خرید " آموزش جامع اتوکد 2013 سه بعدی,اورجینال " ، پس از کلیک روی دکمه .... Tekla Structures XSteel نرم افزار Tekla Structures در بخش فلزی ابزاری ;...

کوزه - کتاب معروف مثلث نارنجی به صورت pdf

http://www.kozeh.ir/post/povwb97h2zx-کتاب-معروف-مثلث-نارنجی-به-صورت-pdf

بسته آموزشی کسب درآمد از اینترنت اورجینال گردن بند مشکی ماه تولد شهریور ماه سوالات ارشد مدیریت بحران با پاسخنامه آموزش Tekla Structure اورجینال کیف دوشی تمام ;...

تدبیرسازه پایگاه جامع مهندسی عمران - Tekla Structures _ Xsteel

http://tadbirsaze.ir/category/24

پاورپوینت آموزش نرم افزار TEKLA STRUCTURE XSTEEL. تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۸/ ۰۶ | | نویسنده : تدبیرسازه. نرم افزار Tekla structureدر بخش فلزی ابزاری قدرتمند ;...

آموزش نقشه خوانی اسکلت فلزی

http://ymuoyp.diblog.ir/

آموزش قلاب بافی پیشرفته (اورجینال) ... آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال ... Tekla Structures XSteel نرم افزار Tekla Structures در بخش فلزی ابزاری قدرتمند برای ;...

شیمی شیمی آلی شیمی فیزیک پتروشیمی - تيتراسيون اسيد ضعيف ...

http://petrochemistrical.blogfa.com/tag/تيتراسيون-اسيد-ضعيف-و-باز-قوي

آموزش پرورش ماهی قزل آلا..اورجینال. 14,000 تومان ... مجموعه ویدویی آموزش نگارش ( Writing) زبان انگلیسی ...اورجینال. 11,000 تومان ... آموزش Tekla Structure /اورجینال.

خرید پستی Orginal آموزش XSTEEL طراحی و ساخت مدل های ساختمانی

http://taksabadjxo.tejarat-eagahi.ir/

Tekla Structures XSteel نرم افزار Tekla Structures در بخش فلزی ابزاری قدرتمند ... (اورجینال). پکیج طلایی پلان های آماده از ویلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا و... استفاده آسان ;...

5 - فروشگاه تخصصی عمران و معماری

http://omranshop.ir/store/index.php?page=5

آموزش Tekla Structures - 16 - چهارده ساعت فیلم آموزشی تعاملی به همراه نرم افزار به ... فروش شرکت سازنده این آموزش این محصول را بصورت اورجینال برای عرضه به شما ;...

خرید پستی نرم افزار جامع عمران,2014,,3DVD,اورجینال

http://qw7rahnama.724vitrin.ir/

... ETABS 9.7.4 CSI Col8.4 - TEKLA Structure (Xsteel ) 19 -Section Builder 8.11 Robot ... آموزش نرم افزارهای تخصصی عمران به صورت مالتی مدیا و به زبان فارسی

آموزش تعمیرات خودرو زانتیا Citroen Xantia به زبان فارسی اورجینال

http://www.iafc.ir/post.php?post=1228

خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال ... آموزش ویدئویی تعمیر پژو ۴۰۵ / اورجینال آموزش مکانیک خودرو پژو 405 / اورجینال مجموعه آموزش تعمیرات پژو ;...

نرم افزار آموزشی - فروشگاه اینترنتی اکسیر

http://www.exir.biz/1-نرم افزار آموزشی.htm

آموزش الفبا به صورت تصویری(اورجینال). 8,200 تومان ... آموزش Tekla Structure / اورجینال ... آموزش تعمیر موبایل /گوشی تلفن همراه /دی وی دی فارسی-اورجینال.

آموزش نرم افزار Gambit()/اورجینال - آگهی - فروشگاه اینترنتی - خرید ...

http://www.npconf.ir/post.php?post=1032

آموزش تعمییرات پژو 206 (مبتدی تا تخصصی) اورجینال آموزش مکانیک خودرو پژو ( 206) نسخه. .... خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال. آموزش نرم ;...

قیمت رم 2 گیگ ddr3 1600

http://mieroyy.xbz.ir/

خریدموزیک پلیراپل آی پد شافل/همراه بااموزش زبان درخواب/اورجینال · خریدموزیک .... فروش آموزش X.Steel Tekla Structure 16 ایکس استیل تکلا استراکچر اورجینال.

خرید پستی نرم افزار جامع عمران,2014,,3DVD,اورجینال

http://etuatg.agahi7setare.ir/

اورجینال. آموزش کاملا فارسی به صورت مالتی مدیا آموزش به صورت مفهومی همراه با حل ..... ETABS 9.7.4 CSI Col8.4 - TEKLA Structure (Xsteel ) 19 -Section Builder 8.11 ;...

خرید پستی آموزش کامل مکانیک خودرو سمند - اورجینال

http://www.businex.ir/detail.php?post=2531

این مجموعه شامل : - سمند را بیشتر بشناسیم ( فیلم آموزشی ) موتور سمند - باطری - جعبه. ... خرید آموزش X.Steel Tekla Structure 16 / محصول اورجینال. قیمت : 10,300 تومان.

توپ فوتسال 3.5 بتا (استاندارد) | خرید پستی

http://www.iranmc.maxkar.ir/10516

فيلم آموزشي کاشت و برداشت سيب اورجينال · توپ واليبال ... آموزش Tekla Structure / اورجینال; آموزش Lync Server 2010 منطبق بر سرفصل های آزمون 70-664 بر روی 1 ;...

خرید پستی آموزش ویدئویی تعمیر پژو ۴۰۵ , اورجینال| فروشگاه ایران وب

http://www.armaghan-nkh.ir/detail.php?post=315

آموزش ویدئویی تعمیر پژو ۴۰۵ / اورجینال آموزش مکانیک خودرو پژو 405 / اورجینال .... آموزش نرم افزار X.Steel Tekla Structure 16 مقدماتی تا پیشرفته محصول شرکت ;...

سعید بازدید : 105 پنجشنبه 20 فروردين 1394 زمان : 17:26 نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2988
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 4
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 55
 • آی پی دیروز : 64
 • بازدید امروز : 524
 • باردید دیروز : 487
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 5
 • بازدید هفته : 1,011
 • بازدید ماه : 14,663
 • بازدید سال : 73,604
 • بازدید کلی : 463,512
 • کدهای اختصاصی